Living Hope Africa

DSC_0792 (2)

De Stichting “Living Hope Africa” heeft als doel lokale kerken in Afrika te ondersteunen zodat zij mensen kunnen bereiken met het Evangelie en waar nodig praktische hulp kunnen bieden.

LEES VERDER

Via de lokale kerk

Uganda-inside-of-church-building

Wij geloven in de kracht van het evangelie hetwelk God werkt door de kerk. De kerk is niet het gebouw maar de kerk dat zijn wij! De kerk is een vergadering van gelovigen met als voornaamste opdracht om mensen voor God te winnen.
Living Hope Africa wil de locale kerken in Africa helpen om deze opdracht weer levendig maken.

LEES VERDER

Nieuwe Hoop

DSC_0350

Het continent Africa kent veel problemen. Er is in veel Afrikaanse landen sprake van extreme armoede en corruptie heeft grote gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking. Miljoenen mensen leven een hopeloos bestaan en zien geen uitweg meer. Maar er is Hoop!

LEES VERDER

Visie

Dat de lokale kerk in staat is, door middel van het Evangelie, Hoop te geven aan mensen in het hopeloze bestaan van hun leven.

Missie

Het evangelisatiewerk binnen de kerken in Afrika te versterken en hen te begeleiden in hun missionaire taak namelijk “aan armen het goede nieuws brengen”!

Deze begeleiding betekent concreet dat de Stichting Living Hope Africa evangelieleiders aanstelt om kerkelijke gemeenten te motiveren en toe te rusten voor hun taak.

De Living Hope-evangelisatieleiders zullen trainingen geven en praktische ondersteuning bieden aan de kerken om zo de Hoop in Christus te delen met de mensen in Afrika.

Inspiratie

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Jesaja 61:1