Gospel Mission Uganda 2024

We gaan weer op een missiereis naar Oeganda! We voelen nu, meer dan ooit, de noodzaak om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan zoveel mogelijk mensen. Om die reden gaan we een grote evangelisatie campagne organiseren waar duizenden mensen op af zullen komen en honderden mensen gered gaan worden! We verwachten een grote oogst, omdat ons die beloofd is, vlak voor de wederkomst van Jezus. En Hij komt spoedig! Dus er is geen tijd te verliezen. De Heer gaat een machtig werk doen, halleluja!

We reizen van 27 april t/m 4 mei af naar Soroti, een zeer arme, plattelandsstreek, waar we verblijven in de ‘middle of nowhere’. We gaan op het buitenterrein van een lokale kerk een grote campagne houden. Er zal een buitenpodium gebouwd worden en een geluidssysteem gehuurd worden wat tot 2km ver te horen is. De campagne zal duizenden bezoekers trekken vanuit de hele streek. Iedereen die zich binnen een afstand van 2 km bevindt, zal het Evangelie van Jezus Christus horen.

Evangelisatie Campagne

We gaan vier avonden achter elkaar het Evangelie prediken waarbij we iedere keer een oproep zullen doen om je leven aan Jezus te geven. Op de vijfde dag zullen we een doopdienst organiseren. Hier gaan alle pasbekeerden (en dat zullen er heel veel zijn) gedoopt worden in water en in de Heilige Geest. Alle pasbekeerden gaan ondergebracht worden bij lokale kerken uit de regio.

Samenwerking

Er zijn veel lokale kerkleiders bij de campagne betrokken om mee te werken en het werk te ondersteunen. Het team waar wij mee samenwerken, bestaat uit lokale mensen vanuit twee kerken in Kampala. We werken ieder jaar samen met deze mensen. Ze zijn onwijs betrouwbaar en hebben een grote passie voor Jezus, evangelisatie en gebed. We verblijven in het woonhuis van één van hen (Jane), wat afgelopen maanden, door middel van giften vanuit Nederland, afgebouwd is. 

Doel van de evangelisatie campagne:
– Er gaan honderden mensen tot geloof komen en gedoopt worden tijdens de crusade;
– Alle pasbekeerden zullen ondergebracht worden bij lokale kerken en gediscipelt worden zodat ze kunnen opgroeien;
– Er gaan honderden mensen opgewekt en aangevuurd worden in hun geloof;
– We gaan overdag honderden kerkleiders toerusten voor het werk van de bediening, hun vragen beantwoorden en ze bemoedigen door middel van gebed;
– We gaan alle kerkleiders en medewerkers overdag van eten en drinken voorzien;
– We gaan 150 Bijbels in de lokale taal (Ateso) uitdelen en daarnaast nog 50 Engelse Bijbels;


Doelen giften:
– Het huren van een timmerman en bouwen van een podium;
– Het huren van een geluidssysteem (incl. alle benodigdheden) met veel capaciteit;
– Het inhuren van beveiliging (lokale politie) en een beveiligingspoort;
– Eten en drinken voor de lokale kerkleiders en medewerkers;
– Vervoer voor het hele team en geluidssysteem

  • Flyers en promotiemateriaal
  • T-shirts medewerkers
  • Uitdelen van bijbels

Alle giften worden uitsluitend gebruikt voor de kosten van de campagne. We willen iedereen heel graag de kans geven om op afstand te delen in de rijke zegen die over deze crusade ligt.

Zoals Paulus zegt in Filippenzen 4:17, geloven wij dat de “vrucht op uw rekening zal toenemen”.

Jullie zullen delen in de geestelijke zegen, de geestelijke vrucht die deze crusade zal voortbrengen. Het is een uitnodiging om te delen in de zegen, de vreugde en de grote oogst!

De organisatie Living Hope Africa is geregistreerd als ANBI stichting. Dit betekend dat u deze gift bij de belastingdienst kunt opgeven. Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd onder het nummer RSIN 857496967.