Living Hope Africa

Living Hope Africa

Living Hope Africa heeft als doel om de meest hopeloze mensen te bereiken met het Evangelie en praktische hulp door de lokale kerk. Wij geloven in het werk dat God doet door het evangeliseren en de missionaire projecten van de lokale kerk. De meeste kerken in Africa zijn nauwelijks betrokken bij het evangelisatiewerk en zijn niet missionair ingesteld. Living Hope Africa wil deze kerken bereiken en in staat stellen om weer actief te gaan Evangeliseren en missionaire projecten op te starten.
IMG_2453